AKINSOFT WOLVOX GENEL MUHASEBE

AKINSOFT GENEL MUHASEBE

Genel muhasebe programı işletmenizin kurumsal gereksinimlerine profesyonel çözümler sunmak üzere geliştirilmiştir.

Hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini takip etmek isteyen tüm işletmelere genel muhasebe programımız ile çözümler sunuyoruz. Erp programından yapılan işlemleri toplu olarak, genel muhasebe programına anlık aktarabilirsiniz. İnsan Kaynakları genel muhasebe entegrasyonu sayesinde bordro ve maaşları raporlayın. Muhasebe hareketlerinizi raporlayarak beyannamenizi oluşturun. Demirbaşları kayıt altına alıp amortismanını programa aktarın. Genel muhasebenize entegre ederek e-defter bildirimlerinizi tek tuşla yapın. Çok kullanıcılı İşletme Defteri otomasyonu. Muhasebeciler, Mali Müşavirleri için geliştirdiğimiz defter beyanı modulümüz ile beyannamelerinizi kolayca düzenleyin.

Akınsoft Genel Muhasebe
Akınsoft Genel Muhasebe

AKINSOFT GENEL MUHASEBE

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmeler için uygun olan programımız hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.

WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir.

WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter modülleri ile destekleyerek tam bir muhasebe takibi sağlayabileceksiniz.

ENTEGRASYON

AKINSOFT GENEL MUHASEBE

Akınsoft Wolvox ERP ön muhasebe programında yaptığınız tüm işlemler otomatik Akınsoft Wolvox Genel Muhasebe yazılımına otomatik aktarılmaktadır.

Akınsoft ERP
Akınsoft İnsan Kaynakları

AKINSOFT İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarınızın bordrolarını hesaplayarak genel muhasebe entegrasyonu sayesinde kolaylıkla muhasebelendirin.

Öne Çıkan Özellikleri

 • Parmak izi, yüz tanıma, proximity ve barkodlu kartlar ile personellerinizin giriş-çıkış takibini yapabilirsiniz.
 • Personellerinizin geç kalma süresini tespit ederek dilerseniz maaşına yansıtabilirsiniz.
 • Personelinizin fazla çalışma süresini tespit ederek istediğiniz katsayıdan fazla mesai ücreti işlemesini sağlayabilirsiniz.
 • Personel kartlarına dosya ekleyebilirsiniz. (Eklediğiniz dosyalar bilgisayarınızdan silinse dahi programda kayıtlı kalacaktır.)
 • Personellerinizin puantajlarını tek tek veya toplu olarak düzenleyebilirsiniz.
 • Online işlem merkezi özelliği sayesinde e-bildirge, SGK işe giriş ve ayrılış ve çalışmadığına dair bildirimleri göndermek için sistemin ilgili sayfalara otomatik giriş yapmasını sağlayabilirsiniz.
 • Web siteniz üzerinden iş başvurusu alarak iş başvurularının İnsan Kaynakları programına otomatik kaydolmasını sağlayabilirsiniz.
 • Personellerinizin web siteniz üzerinden kendi kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak aylık çalışma saatlerinin ve maaş durumlarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
 • Düzenlenen eğitim ve etkinliklere katılımla ilgili raporlamalar alabilirsiniz.

AKINSOFT BEYANNAME

Beyannameleri hesaplayın, genel muhasebe aktarımını tek tuşla tamamlayın.

Öne Çıkan Özellikleri

 • KDV (1015 A ve 1015 B) Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname(1003)
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi(1010)
 • Kurumlar Geçici vergi(1032) Beyannamesi ve diğer beyanname türleri.
 • Otomatik veya manuel olarak beyanname oluşturabilir,
 • Beyanname girişleri esnasında formül tanımları yaparak belirttiğiniz hesap kodlarının bakiyelerinin otomatik aktarılmasını sağlayabilir,
 • Hazırladığınız beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının e-beyanname sistemine sorunsuz aktarabilirsiniz.
Akınsoft Beyanname
Akınsoft DemirBaş

AKINSOFT DEMİRBAŞ

Amortismanları hesaplayın genel muhasebe entegrasyonu ile iş yükünüzü hafifletin.

Öne Çıkan Özellikleri

 • Demirbaş kaydı, demirbaş alış fiş kaydı, demirbaş enflasyon düzenlemesi.
 • Demirbaş raporu yazdırabilme özelliği.
 • Zamanı gelmiş olan amortisman kontrolü ve muhasebelendirebilme.
 • Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim imkanı.
 • MDI sistemi ile esnek çalışabilme desteği.
 • Çoklu dil desteği.
 • Not: Genel Muh. veya İşl.Defteri lisansı gerekir.

AKINSOFT E-DEFTER

Yevmiye defteri ve Defter-i kebir dosyalarınızı oluşturun. Tek tuş ile gönderin.

Öne Çıkan Özellikleri

 • TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden e-defter kayıtlarını oluşturabilir,
 • WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile entegreli kullanabilir,
 • Mali dönem kayıtlarına göre kullanım sağlayabilir,
 • Defter oluşturup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile onaylayabilir,
 • Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunu görebilir,
 • Oluşturulan defterlerin, GİB’e iletilen ya da GİB’den alınan beratların durumlarını görebilir,
 • Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt edilebilmesini sağlayabilir,
 • E-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratlarınızın yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.
Akınsoft E-Defter
Akınsoft Dijital Kobi

DEFTER BEYANI

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.

DİĞER ÇÖZÜMLERİMİZ

Akınsoft Wolvox ERP

Akınsoft
Wolvox ERP

İşletmenizin kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümlerimizle iş süreçlerinizi daha verimli yönetin.

Akınsoft e-Dönüşüm

Akınsoft
e-Dönüşüm

Akınsoft ERP ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter başta olmak üzere tüm e-dönüşüm süreçlerinizi yönetin.

Akınsoft Dijital Dönüşüm

Akınsoft
Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm işletmeler için artık zorunluluk. Rekabet avantajını korumak için dijital dönüşüm süreçlerinizi birlikte yönetiyoruz.

ÜCRETSİZ TANITIM

Detaylı bilgi ve demo kullanımı için yandaki formu doldurun dijital dönüşüm uzmanlarımız sizinle iletişime geçsin.