Dijital Dönüşüm2023-04-14T08:50:32+03:00

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşümün bir çok tanımı bulunmaktadır. Bunun sebebi farklı açılardan bakılmasından kaynaklanmaktadır.

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek/değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir.

Dijital dönüşüm deyince; aklınıza yazılım, internet, elektronik gibi kavramlar gelebilir. Saydığımız kavramlar dijital dönüşüm sürecinde kullanılacak araçlar olsa da dijital dönüşüm için aslında bir kültür yolculuğu, kültür değişimi demek daha doğru olacaktır.

Dijital Dönüşüm SSS

Kuruluşunuzun sektörü, büyüklüğü veya yaşı ne olursa olsun, dijital dönüşüme ihtiyacı var.

Dijital Dönüşüm Nedir?2022-03-21T21:17:49+03:00

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek/değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. Dijital dönüşüm deyince; aklınıza yazılım, internet, elektronik gibi kavramlar gelebilir. Saydığımız kavramlar dijital dönüşüm sürecinde kullanılacak araçlar olsa da dijital dönüşüm için aslında bir kültür yolculuğu, kültür değişimi demek daha doğru olacaktır.

Dijital dönüşüm ne değildir?2022-03-21T21:17:40+03:00

Dijital dönüşüm, yalnızca dijital teknolojiyi kullanma durumu değildir. Dijital dönüşümle birlikte işletme kültürünün değişimi söz konusudur.

Dijital dönüşüm gerçekten ne anlama geliyor?2022-03-21T21:17:30+03:00

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin iş ve toplumun tüm yönlerini temelden etkilemek için uygulanmasıdır. Dijital dönüşüm, verimlilik, etkinlik ve paydaş memnuniyetinde ölçülebilir iyileştirmeler elde etmek için tüm bir iş veya iş birimi genelinde sistemleri, süreçleri, insanları ve teknolojiyi temelden değiştirme sürecidir.

Dijital dönüşüm stratejisi nedir?2022-03-21T21:17:20+03:00

Başarılı işletmelerin, müşteri alışkanlıkları değiştikçe çalışma şekilleri değişmektedir. Dijital dönüşümün temelinde de müşteri alışkanları vardır. Günümüzde dijital kültürün gelişmesiyle birlikte dijital dönüşüm kaçınılmaz olmuştur. işletmenin kendisini dijital ekonomide konumlandırması gerektiğinden eylem planı hazırlamalıdır. İşletme hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut durumu değerlendirip dönüşüm yolculuğu haritasını çıkararak dijital dönüşüm yolcuğuna başlamalıdır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

  • Daha İyi Müşteri Deneyimi
  • Dijital Kültürün Gelişmesi
  • Rekabet Avantajı
  • Esneklik
  • Daha İyi Verimlikik
  • Daha Güçlü Kaynak Yönetimi
  • Maliyet Tasarrufu

  • Yüksek Karlılık
Go to Top